Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
980 EUR
969 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

 

Najnovšie športoviská