Asociácia výučby sebaobrany - AVSE

Hodnotenie: 5/10Hodnotenie: 5/10

Škola pre svojich členov zabezpečuje výučbu a tréning bojových umení a sebaobrany. Poskytuje systematický rast v bojových systémoch (Yong Tjun a Skirmen) so zreteľom na podporu zdravého fyzického a duševného rozvoja ľudí. Ponúka užitočnú náplň voľného času, ako aj aktívny oddych pre deti, mládež a dospelých.

*** Pridaj hodnotenie/komentár k športovému centru ***

Kontaktné údaje:

adresa Adresa:

Nám.artézskych prameňov 1, Športová hala - Výstavisko, Lučenec

telefón Telefón:

+421 905 958 980

email Email:

stefan.apko@avse.sk

web Web:

www.avse.sk

Fotografie:

Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
 

Športové aktivity: Zápasenie a bojové športy Zápasenie a bojové športy
Lokalita: Banskobystrický kraj

Pohľad z vtáčej perspektívy

 

Šport: Zápasenie a bojové športy

 

Zápasenie a bojové športy

Objavte svoj vlastný bojový potenciál na štandardnom alebo špecializovanom kurze. Čaká na Vás tvrdá práca na sebe samom. V priateľskej atmosfére Vám ukážeme ako sa dopracovať k špeciálnym schopnostiam, potrebným pri sebaobrane. Pomôžeme Vám cítiť sa lepšie fyzicky aj duševne.

Cenník:

Aktuálny cenník si overte v športovom centre!

Otváracie hodiny:

Otvorené od januára do decembra.

Aktuálne otváracie hodiny si overte v športovom centre!

Fotografie:

Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
 

Pridaj hodnotenie a komentár k športovému centru


*

*

*
Kontrola

Hodnotenie: Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10Hodnotenie 5/10 5 bodov Med denna kommentar avses 4-12a7, kaieptl 1Det fastste4lls att anslutning av friste5ende ve4rmeleverantf6r ska ske pe5 villkor som e4r ske4liga och icke-diskriminerande och att avgiften ff6r anve4ndning av ne4tet ska vara objektiv och icke-diskriminerande. Liknande beste4mmelser finns ff6r el- och gasne4t liksom i praktiken ff6r delar av telene4tet enligt Lagen om elektronisk kommunikation. Sannolikt kommer detta att implementeras som le5ngsiktig inkrementell kostnad ff6r ne4tet, vilket i sig skulle kunna vara en rimlig modell ff6r en reglering av fje4rrve4rmebranschen. Problemet e4r att prisse4ttningen av ve4rmen blir fri och att ff6rutse4ttningarna ff6r konkurrens pe5 denna marknad saknas. Ne4ttilltre4de kommer de4rff6r knappast att medff6ra ne5gra pe5tagliga vinster ff6r konsumenterna. Det e4r, mf6jligen med ne5got undantag, bara pe5 de tre stf6rsta fje4rrve4rmemarknaderna som det idag finns fler e4n ett betydande ve4rmeverk. Detta talar ff6r att skalff6rdelarna i ve4rmeproduktion e4r se5 stora att god konkurrens inte kan ff6rve4ntas pe5 ve4rmemarknaden annat e4n, mf6jligen, i de allra stf6rsta ne4ten. c4ven om en tilltre4desreglering ockse5 pe5 en mindre marknad kan leda till visst intre4de finns det inte anledning att tro att detta kommer att driva ned ve4rmepriserna till den nive5 som skulle ge4lla pe5 en marknad med god konkurrens. Den dominerande aktf6ren har incitament att se4tta priser ne4ra monopolprisnive5n ff6r fje4rrve4rme hos kunden, i enlighet med principerna ff6r ett dominerande ff6retags prisse4ttning ne4r det mf6ter en begre4nsad konkurrens (Se t.ex. Luis Cabral, Introduction to Industrial Organization, avsnitt 5.1) Det finns ockse5 en risk ff6r att reglerat tilltre4de till ne4ten i kombination med fri prisse4ttning av ve4rme kommer att leda till hf6gre konsumentpriser, de4rff6r att regleringen tydliggf6r att prisse4ttningen av ve4rme e4r fri och de4rmed gf6r det mer legitimt att ta ut hf6ga priser pe5 ve4rme, samtidigt som tilltre4de till ne4tet inte fe5r ne5gon ne4mnve4rd effekt pe5 prisbildningen.

Pridané 28. júna 2012 | qnCYptjwiccSEGDh

Odporúčame pozrieť aj tieto športové centrá:

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská

Správy zo športu