Športová streľba - Bratislavský kraj: Športové centrá

Športová streľba

Počet športových centier: 1

Strelnica Kameňolom Častá

 

Strelnica Kameňolom Častá

Strelnica Kameňolom – Častá vznikla v roku 1984 a jej zriaďovateľom bol Pohotovostný útvar MV, ktorý ju užíval do roku 1997. V r. 1998 prešla do vlastníctva obce a v r. 1999 prenajal pozemok a vybudoval novú strelnicu na báze komerčnosti IGOR BEHAN, terajší majiteľ. Po rozsiahlych úpravách bola v roku 2000 odovzdaná do užívania pre širokú streleckú verejnosť. Strelnica je využívaná na organizovanie streleckého výcviku ozbrojených zložiek, bezpečnostných služieb, ako aj širokého spektra... Všetky údaje o športovisku!

Športová streľba

Strelnicu Kameňolom – Častá možno rozdeliť na tri časti. Prvá z nich ponúka 12 zastrešených streleckých stavov pre streľbu z krátkych zbraní na papierové terče zo vzdialenosti 25 m. Druhá časť ponúka možnosť streľby z krátkych aj dlhých strelných zbraní zo vzdialenosti 0 až 100 m na papierové a kovové terče. Túto časť strelnice možno nazvať aj parkúrovov, ktorú možno ľubovoľne prestavovať k svojmu obrazu. Je vhodná pre pudovú streľbu, policajný parkúr a záležitosti vyplývajúce z praktickej ...

Lokalita: Bratislavský kraj
Športové aktivity: Športová streľba
Hodnotenia a komentáre: 2 komentáre

<<
<
1
>
>>

Vyhľadávanie

Najlepšie športoviská

Najnovšie športoviská

Správy zo športu