Športová mapa Slovenska

Ako mapu používať:

  • Vpravom paneli vyberte šport, ktorý Vás zaujíma. Na mape sa následne zobrazia športové centrá, ktoré vybranú športovú aktivitu ponúkajú.
  • Na mape sa zobrazia ikonky športu, ktoré predstavujú športové centrá. Môžte na ne kliknúť a získať viac informácií o športovom centre.
  • Koliesko myši použite na priblíženie resp. oddialenie mapy. Môžte tak zväčšiť alebo zmenšiť detajl mapy.
  • Vpravo dole sa zobrazuje región, z ktorého časť mapy sa zobrazuje.