Asociácia výučby sebaobrany - AVSE

Hodnotenie: 7/10Hodnotenie: 7/10Hodnotenie: 7/10

Škola pre svojich členov zabezpečuje výučbu a tréning bojových umení a sebaobrany. Poskytuje systematický rast v bojových systémoch (Yong Tjun a Skirmen) so zreteľom na podporu zdravého fyzického a duševného rozvoja ľudí. Ponúka užitočnú náplň voľného času, ako aj aktívny oddych pre deti, mládež a dospelých.

*** Pridaj hodnotenie/komentár k športovému centru ***

Kontaktné údaje:

adresa Adresa:

Stredná umelecká škola Prešov,
Vodárenská ul. č. 3

telefón Telefón:

+421 905 434 189

email Email:

info@avse.sk

web Web:

www.avse.sk

Fotografie:

Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
 

Športové aktivity: Zápasenie a bojové športy Zápasenie a bojové športy
Lokalita: Prešovský kraj

Pohľad z vtáčej perspektívy

 

Šport: Zápasenie a bojové športy

 

Zápasenie a bojové športy

Objavte svoj vlastný bojový potenciál na štandardnom alebo špecializovanom kurze. Čaká na Vás tvrdá práca na sebe samom. V priateľskej atmosfére Vám ukážeme ako sa dopracovať k špeciálnym schopnostiam, potrebným pri sebaobrane. Pomôžeme Vám cítiť sa lepšie fyzicky aj duševne.

Cenník:

Aktuálny cenník si overte v športovom centre!

Otváracie hodiny:

Otvorené od januára do decembra.

Aktuálne otváracie hodiny si overte v športovom centre!

Fotografie:

Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
Asociácia výučby sebaobrany - AVSE
 

Pridaj hodnotenie a komentár k športovému centru


*

*

*
Kontrola

Hodnotenie: Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10Hodnotenie 8/10 8 bodov Paragrafen e4r central i ff6rfattningsff6rslaget efrtseom det e4r he4r som anslutningsskyldigeten ff6r ne4te4garen stadgas. Den som vill anslutna sig till ett befintligt ne4t har re4tt (alltse5 e4ven om ne4te4garen motse4tter sig anslutningen) att gf6ra se5 enligt ”ske4liga och icke-diskriminerande villkor”. Eftersom f6verenskommelsen om anslutningen e4r te4nkt att gf6ras genom ett avtal framste5r det som problematisk att i lagtexten anve4nda sig av se5dana generella formuleringar. Regeln utgf6r i sitt anve4ndande ett tve5ng mot ne4te4garen till ff6rdel ff6r den som vill ansluta sig och i ett se5dant le4ge bf6r de i lagen angivna villkoren var av en mer exakt karakte4r. Regelns tvingande karakte4r spelar ne4mligen roll endast ne4r parterna inte kan komma f6verens, men vad hje4lper de5 att lagen se4ger att villkoren ska vara ske4liga och icke-diskriminerande? Dessa ord me5 vara vackra men lider hf6g risk att ockse5 vara innehe5llslf6sa. I paragrafens sista stycke utpekas tillsynsmyndigheten som ansvarig ff6r att meddela villkor ff6r anslutningen. Denna uppgift bf6r preciseras avseende befogenheter och ff6rutse4ttningar. c4r tillsynsmyndigheten fri att avgf6ra vad som e4r ske4ligt i det enskilda fallet? Eller ska tillsynsmyndigheten utfe4rda ff6reskrifter som preciserar lagrummets innebf6rd? Sammanfattningsvis kan se4gas att den stora fre5gan som me5ste besvaras e4r vad som he4nder om ne4te4garen inte vill inge5 avtal om anslutning med den som enligt lagff6rslaget har re4tt att ansluta sig till ne4te4garens ne4t. Vad som e4r ne4sta steg i processen i en se5dan situation bf6r preciseras i fre5ga om ne4te4garens re4ttigheter, den potentiella anslutarens re4ttigheter samt tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter att lf6sa tvisten.

Pridané 28. júna 2012 | mAgEclDCNPskmRvhVEa

Hodnotenie: Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10Hodnotenie 6/10 6 bodov je to dobra škola ale ja som lepši ako vy haahahahaha............

Pridané 6. decembra 2010 | miroslav balog

Odporúčame pozrieť aj tieto športové centrá:

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská

Správy zo športu