Otázky a odpovede

Ako nájdem športové centrum?

  • Ak poznám lokalitu, stačí zvoliť v pravom paneli kraj a zobrazia sa Vám športové centrá z daného kraja.
  • Ak poznám športovú aktivitu, stačí zvoliť v pravom paneli šport a zobrazia sa Vám športové centrá, ktoré ponúkajú danú športovú aktivitu.
  • Ak poznám lokalitu aj športovú aktivitu, zvolím najprv lokalitu, v hlavnom paneli sa zobrazia športové aktivity ponúkané v danom kraji. Stačí potom zvoliť šport a zobrazia sa športové centrá. Platí to aj naopak. Zvolím najprv športovú aktivitu a potom v hlavnom paneli vyberám kraj.
  • Športové centrum nájdem aj pomocou vyhľadávania, ak poznám názov centra alebo adresu.

Ako pridám nové športové centrum?

Proces vkladania nového športového centra sa skladá z dvoch krokov:

  1. V prvom kroku vyplňte údaje o športovoom centre: názov, popis, kontaktné údaje. K športovému centru priraďte športové aktivity, ktoré dané centrum ponúka a ilustračné fotky.
  2. V druhom kroku vyplníte podrobnejšie údaje ku športovým aktivitám: popis, cenník, otváracie hodiny. K športu pridáte ilustračné fotky. Každú aktivitu budete vypĺňať zvlášť. Buďte preto trpezlivý a starostlivo pristupujte ku každej športovej aktivite.

Ako pridám športovú aktivitu k existujúcemu športovému centru?

V prvom rade vyberte športové centrum, ktorému chcete pridať športovú aktivitu a vyznačte tie športové aktivity, ktoré budete pridávať. Pre každú športovú aktivitu vyplníte údaje obdobne ako v druhom kroku pri pridávaní športového centra.

Ako upravím údaje existujúceho športového centra alebo športovej aktivity?

Nové alebo pozmenené údaje o športovom centre napíšte do nášho kontaktného formulára. Uveďte v ňom prosím celý názov Športového centra, kde chcete vykonať úpravu. Ak upravujete športovú aktivitu, tak vpíšte názov tejto aktivity.

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská