Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
993 EUR
1 030 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská

Správy zo športu