Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
1 185 EUR
1 102 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská