Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
958 EUR
971 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská