Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
931 EUR
982 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská

Správy zo športu