Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
1 197 EUR
1 105 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

Najnovšie športoviská

Správy zo športu